Wat is Carnavalradio Halle ?

Wat is Carnavalradio Halle ?

• een zo goed als continue mix van carnavalplaten en andere ambiancemakers slechts onderbroken door korte carnavalgebonden commerciële boodschappen en nationaal en lokaal nieuws.

• een station dat er tijdens de dolle nachten meteen de sfeer inbrengt in de diverse Halse cafés.

• de ideale soundtrack voor de groepen bij het leggen van de laatste hand aan hun praalwagens in de hangars want we laten de muziek voor zich spreken.

• tonnen couleur locale. Iedereen die wat te zeggen heeft in de carnavalswereld (groepen, Halattraction,…) kan heel kort zijn of haar zegje doen en hoe Halser dat zegje klinkt hoe liever we het hebben.

• Kortom: giene ziever mo muzeek!